Copyright © IT Vishwa. Site Design by Apex Computer                                                       Home | About US | Contact | Terms & Condition | Disclaimer                                            

मनोरंजक ट्रिक्‍स

आय टी विश्व

http://wwww.iteguru.com  |  http://wwww.itkhoj.com

       English Website                         हिन्दी वेबसाइट

तुम्ही टाईप करीत असलेली शब्द कॉम्प्युटरला बोलायला लावा.
येथे विंडोज चे लहान आकर्षक वैशिष्ट्य आपण बघणार आहोत, ज्यात आपण आपल्या कॉम्प्युटरला आपण जे शब्द टाईप करु ते तो बोलेल. या ट्रिक मध्ये आपण एक स्क्रिप्ट तयार करणार आहोत, जी कॉम्प्युटरला आपण टाईप करीत असलेले शब्द बोलायला लावेल.

पुढील कार्यपध्दती अनुसरा :

Dim Message, Speak

Message=InputBox("Enter Your Text","Speak")

Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")

Speak.Speak Message


Windows Compatibility: हि VBS फाईल विंडोजच्या Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 या सर्व आवृत्यांवर चालते.

तुमचा अभिप्राय लिहा: